prof.dr hab. Katarzyna Karpi˝ska-Szaj

[aktualnoÂci/linki] [o mnie] [strona g│ˇwna]
Publikacje:

 

Ksi─ů┼╝ki

Pédagogie de la lecture en langue étrangère. Défis rééducatifs. 2005. Pozna┼ä : Wydawnictwo Naukowe UAM. s. 294.

Ucze┼ä z wad─ů s┼éuchu w szkole ogólnodost─Öpnej. Podstawy metodyki nauczania j─Özyków obcych. 2011. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. s. 94 (z Ew─ů Domaga┼éa-Zysk). 

Nauczanie j─Özyków obcych uczniów z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů w szko┼éach ogólnodost─Öpnych. 2013. Pozna┼ä: Wydawnictwo Naukowe UAM. s. 240


Redakcja tomów zbiorowych


Nauka j─Özyków obcych w dobie integracji europejskiej (red.). 2005. ┼üask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM s. 389.

Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Poznań. numery:26, 27, 28, 29, 30, 31.

Badania glottodydaktyczne w praktyce. Neofilolog 35. 2010. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Poznań.

Niezwyk┼éy ucze┼ä - specjalne potrzeby edukacyjne w nauce j─Özyków obcych. Neofilolog 36. 2011. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Pozna┼ä.

La didactique intégrée des langues étrangères. Studia Romanica Posnaniensia nr XXXVIII/2. 2011. Pozna┼ä: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Synergies - Pologne 9. Revue du GERFLINT 2012. Autour de la compétence d'apprentissage de langues : gestion des ressources métacognitives et cognitives, (red. z Jolant─ů Zaj─ůc).


Artykuły


"Est-il possible de parler sans faire de fautes?". 1993. Le Français dans le Monde 258: 66-69. Paris: Hachette.

"La diversité de compétences chez nos étudiants débutants - dimension affective". 1994. (w) Le français à l'Université : théorie et pratique. Actes du Colloque International 25 - 26 novembre 1993, pp. 343-351. Warszawa : Instytut Romanistyki.

"Kontrola wypowiedzi a d─ů┼╝enie do poprawno┼Ťci j─Özykowej". 1995. J─Özyki Obce w Szkole nr 1: 15-20. Warszawa: WSiP.

"La modalité dans l'acquisition du subjonctif". 1995. Studia Romanica Posnaniensia XX: 159-166.

"Argumentacja w nauczaniu j─Özyka pisanego na filologii roma┼äskiej". 1995. Neofilolog 10: 32-39. Pozna┼ä. Czasopismo PTN. (wspó┼éautor)

"Activités de lecture en approche argumentative de l'écrit au niveau avancé". 1996. Neofilolog 12: 58-64. Pozna´┐Ż. Czasopismo PTN. (wspó´┐Żautor)

"Warto¶´┐Ż afektywna tekstu a nauczanie j´┐Żzyka pisanego." 1997. J´┐Żzyki Obce w Szkole nr 4: 300-306. Warszawa: WSiP.

"La selle de Mr K., czyli jak uwra´┐Żliwi´┐Ż ucznia na warto¶´┐Ż afektywn± tekstu". 1997. J´┐Żzyki Obce w Szkole nr 5: 391-395. Warszawa: WSiP.

"Discours écrit en tant qu'objet à interpréter dans l'enseignement de lecture/écriture en langue étrangère. 1997. Studia Romanica Posnaniensia XXII: 159-170.

"Processus de lecture comme mise en jeu des activités interprétatives - essai de modélisation". 1998. Studia Romanica Posnaniensia XXIII: 51-60.

"Motywacja w nauczaniu/uczeniu j´┐Żzyka obcego zorientowanym na autonomi´┐Ż ucznia". 1998. Neofilolog 16: 66-76. Pozna´┐Ż. Czasopismo PTN.

"Koncepcje motywacji w dydaktyce j´┐Żzykowej". 1998. Neofilolog 17: 23-30. Pozna´┐Ż. Czasopismo PTN.

"Comprendre et imaginer: de la motivation dans l'enseignement/apprentissage semi-autonome de la lecture". 1999. (w) La pensée et la langue (red. S. Karolak), pp. 160-169. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

"Percepcja w czytaniu interakcyjnym jako przedmiot bada´┐Ż". 1999. Neofilolog 18: 247-55. Pozna´┐Ż. Czasopismo PTN.

"Kilka uwag o sukcesie w nauce j´┐Żzyka obcego". 2000. J´┐Żzyki Obce w Szkole nr 1: 4-11. Warszawa: WSiP.

"Lectures interactives: que peut-on faire encore?". 2000. (w) Le français langue étrangère à l'Université: nouveaux objectifs, nouveaux besoins. Actes de Colloque International 8-19 novembre 1999, pp. 171-182. Warszawa: Instytut Romanistyki.

"Textes descriptifs dans la perspective du discours : implications pour la pédagogie de l'écrit". 2001. (w) ¦lady obecno¶ci. Traces d'une présence. Ksi´┐Żga pami±tkowa ofiarowana Urszuli D±bskiej - Prokop przez kolegów, uczniów i przyjació´┐Ż. (red. I. Piechnik i M. ¦wi±tkowska), pp. 187-196. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiello´┐Żskiego. (wspó´┐Żautor)

"Strategie kompensacyjne w rozumieniu tekstu pisanego". 2001. Studia Neofilologiczne 2. Prace naukowe Wy´┐Ższej Szko´┐Ży Pedagogicznej w Cz´┐Żstochowie. (red. tomu: P. P´┐Żusa). pp. 67-72. Cz´┐Żstochowa: Wydawnictwo Wy´┐Ższej Szko´┐Ży Pedagogicznej.

"La méthodologie de la gestion mentale et l'enseignement des langues". 2002. (w) European Year of Languages 2001 (red. T. Siek-Piskozub). pp. 221-228. Pozna´┐Ż : UAM - Motivex.

"Comprendre pour traduire : analyse des stratégies utilisées par les apprenants de FLE". 2002. (w) Points communs : traductologie, linguistique, glottodidactique (red. A. Kacprzak). pp. 127-133. ´┐Żód´┐Ż: Wydawnictwo Biblioteka.

"Wykorzystanie metody kierowanie umys´┐Żem w nauce fonetyki j´┐Żzyka obcego". 2003. J´┐Żzyki Obce w Szkole 1: 4-9. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego O¶rodka Doskonalenia Nauczycieli.

"Problem transferu strategii w rozwijaniu sprawno¶ci czytania". 2003. Neofilolog 22: 25-31. Pozna´┐Ż: Czasopismo PTN.

"Vers un modèle pédagogique de compréhension des textes". 2003. Studia Romanica Posnaniensia XXX : 83-94.

"Engagement de l'enseignant dans l'enseignement/apprentissage de la lecture en langue étrangère". 2003. Bulletin SUF (Association des Professeurs de Français) 47: 14-17. Praga: Institut Français de Prague.

"Integracja dziecka g´┐Żuchego w klasie j´┐Żzykowej". 2004. Neofilolog 24 : 33-40. Zielona Góra : Czasopismo PTN.

"L'enseignant face aux acquis de l'apprentissage réflexif de la lecture en langue étrangère". 2004. Vzdelavani Ucitelu Cizich Jazyku na pocatku 21. Stoleti. (red. M. Fenclova). Praga: Uniwersytet Karola. Fakultet Pedagogiki. pp. 156 - 160.

"Przygotowanie nauczycieli j´┐Żzyków obcych do pracy w klasach integracyjnych". (w) Nauczanie j´┐Żzyków obcych w dobie integracji europejskiej (red.). 2005. ´┐Żask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM . pp. 179-188.

"Znaczenie j´┐Żzyka pisanego w rozwijaniu sprawno¶ci uczenia si´┐Ż j´┐Żzyka obcego. Wykorzystanie metod terapeutycznych". 2006. J´┐Żzyki Obce w Szkole 3: 19-27

"Nauka j´┐Żzyka obcego jako sk´┐Żadnik rewalidacji mowy". 2006. Scripta Neophilologica Posnaniensia 8: 49-58

"Apprendre à surveiller sa lecture". 2006. Synergies - Pologne. Revue du GERFINT. 3/2006: 35-42.

"Integracyjna koncepcja nauki j´┐Żzyka obcego na potrzeby uczniów z niedoborami j´┐Żzyka pierwszego". 2006. (w) Komunikacja j´┐Żzykowa w spo´┐Żecze´┐Żstwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki j´┐Żzyków obcych (red. J. Krieger-Knieja i U. Paprocka-Piotrowska). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. str.: 56-63.

"Troubles de développement du langage et enseignement des langues étrangères : quelle norme pour les élèves en difficulté ?" .2007. (w) Norme, normativité transgression (red. A. Bochnakowa, A. Mardu´┐Ża et T. Tomaszkiewicz). ´┐Żask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM. str. 191-200.

"Ocena post´┐Żpów w nauce j´┐Żzyka obcego uczniów z deficytami mowy". (w:) Jod´┐Żowiec M i A. Ni´┐Żegorodcew (red.) Dydaktyka j´┐Żzyków obcych na pocz±tku XXI wieku. wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello´┐Żskiego, Kraków 2007, str. 189-197.

"Les troubles du langage et l'enseignement des langues étrangères : vers la mise en jeu d'un dialogue pédagogique avec les élèves déficients auditifs". (w)Actes du Colloque International de Gestion Mentale Le dialogue pédagogique et le discours intérieur de l'apprenant. Wyd. Institut International de Gestion Mentale, Paris-Orsay 2007, str. 137-151.

"Pédagogies de l'apprentissage et didactique du FLE: recherches internationales, problèmes interculturels". (w) Lis J. i T. Tomaszkiewicz (red.) Francophonie et interculturalité. Wyd. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, ´┐Żask 2008, str. 73-82.

"Motywacja jako konsekwencja dzia´┐Ża´┐Ż dydaktycznych: na przyk´┐Żadzie pracy z uczniem z dysfunkcj± mowy na lekcji j´┐Żzyka obcego". (w) Micho´┐Żska-Stadnik, A. i Z. W±sik (red.) Nowe spojrzenia na motywacj´┐Ż w dydaktyce j´┐Żzyków obcych. Tom 2.2. Wydawnictwo Wy´┐Ższej Szko´┐Ży Filologicznej we Wroc´┐Żawiu, Wroc´┐Żaw 2008, str. 255-264.

"Nauczyciel j´┐Żzyka obcego jako terapeuta mowy". (w) Jaroszewska, A i M. Lorenc (red.) Kultury i j´┐Żzyki: poznawa´┐Ż - uczy´┐Ż si´┐Ż - naucza´┐Ż. Ksi´┐Żga Jubileuszowa dla Pani Profesor El´┐Żbiety Zawadzkiej-Barnik. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, str. 61-70.

"Les élèves en difficulté en classe de langue : vers une démarche thérapeutique d'enseignement d'une deuxième langue étrangère". (w) Fenclova, M. i H. Horova (red.) Le français deuxième langue étrangère. La didactique intégrée dans langues étrangères. Wyd. Zapadoceska Univerzita v Plzni, Pilzno 2008, str. 41- 50.

 "Le dialogue pédagogique en tant qu'outil favorisant l'acquisition des notions".  (w) Grenarova, R. i M. Vitkova (red.). Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD. Wyd. Masarykova Univerzita v Brnie, Brno 2008, str. 79-87.   

"Analyse des fautes dans l'enseignement du FLE aux élèves en difficulté du langage". (w) Vetulani, G. (red.). Panorama des études en linguistique diachronique et synchronique. Mélanges offerts à Józef Sypnicki. Wyd. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Seria: Prace J´┐Żzykoznawcze 9. ´┐Żask 2009, str.205-214.  

„Nauczyciel j´┐Żzyka obcego w klasie integracyjnej: przyk´┐Żad wykorzystania wirtualnej misji". (w) Pawlak, M.; Mystowska-Wiertelak, A. i A. Pietrzykowska (red.). Nauczyciel j´┐Żzyków obcych dzi¶ i jutro. Wyd. Wydzia´┐Ż Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pozna´┐Ż-Kalisz 2009., str. 417-425. (wspó´┐Żautorstwo z Joann± Sta´┐Żczyk) 

„Autour de la compétence d'apprentissage: les pratiques transférogènes pour les élèves en difficulté du langage". (w) Szymankiewicz, K. i J. Zaj±c (red.) Développer les compétences multiples chez l'apprenant et chez l'enseignant en classe de FLE. Wyd. Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2009, str. 129-138. 

 „L'orthophonie et la didactiques des langues : enseigner le FLE aux élèves en difficulté du langage". (w) Paprocka-Piotrowska, U. i J. Zaj±c (red.). L'enseignement/apprentissage du français langue étrangère. Réfléchir et agir. Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL. Seria : Prace Wydzia´┐Żu Historyczno-Filologicznego 153. Lublin 2009, str. 255-266.

„Dialog w metodzie indywidualnych przypadków". (w) Wid´┐Ża, H. (red.) Glottodydaktyka jako nauka. Neofilolog 34. Katowice 2010, str. 81-90.

„J´┐Żzyk ojczysty i j´┐Żzyk obcy w edukacji dzieci z niedoborami mowy". (w) W±sik, Z. i A. Wach (red.) Heteronomie glottodydaktyki: domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania j´┐Żzyków obcych. Wyd. Instytut Filologii Angielskiej UAM. Pozna´┐Ż 2010, str.187-195.

"Ucze´┐Ż z deficytem s´┐Żuchu i mowy w szkole masowej: specjalne czy ogólnodost´┐Żpne materia´┐Ży dydaktyczne?". (w) Dro´┐Żdzia´┐Ż-Szelest, K. (red.). Materia´┐Ży edukacyjne w nauczaniu j´┐Żzyków obcych - teoria i praktyka. Wyd. Pa´┐Żstwowej Szko´┐Ży Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski 2010, str. 79-90.

„Uczniowie z niepe´┐Żnosprawno¶ci± w szko´┐Żach ogólnodost´┐Żpnych: nauczanie j´┐Żzyków obcych". (w) Karpi´┐Żska-Szaj, K. (red.).Niezwyk´┐Ży ucze´┐Ż - specjalne potrzeby edukacyjne w nauce j´┐Żzyków obcych. Neofilolog 36. Pozna´┐Ż 2011, str. 59-72.

„Pour former un apprenant - individu métacognitif: apport des recherches francophones" (w) Biardzka E. (red.)  Etudes françaises dans la société du XXI siècle. Défis et perspectives. Wyd. Oficyna Wydawnicza LEKSEM. ´┐Żask 2011, str.69-82. (wspó´┐Żautorstwo z Jolant± Zaj±c)

„Nauczanie j´┐Żzyków obcych w ró´┐Żnorodnym ´┐Żrodowisku: uczniowie z niepe´┐Żnosprawno´┐Żciš w szko´┐Żach ogólnodost´┐Żpnych"./ „Language Teaching in Diverse Environment: Students with Disabilities in Mainstream Schools". (w) Komorowska, H. & J. Zajšc (red.). Kompetencje j´┐Żzykowe podstawa sukcesu zawodowego i spo´┐Żecznego w Europie./Multilingual Competences for Professional and Social Success in Europe. Wyd. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Warszawa 2012, str. 65-71; 261-267. 

 „Nouveaux défis pour l'évaluation des compétences intégrées ou comment valoriser le savoir apprendre des élèves en classe de langue". (w) Valetopoulos, F. & J. Zajac (red.). Les compétences en progression. Un défi pour la didactique des langues.  Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Poitiers. Warszawa-Poitiers 2012, str. 165-180. (wspó´┐Żautorstwo z Jolant´┐Ż Zaj´┐Żc) 

„Les activités métacognitives de l'apprenant en langues étrangères en tant qu'objet de recherche. Défis et problèmes méthodologiques » (w) Karpi´┐Żska-Szaj, K. & J. Zaj´┐Żc (red.). Autour de la compétence d'apprentissage de langues : gestion des ressources métacognitives et cognitives. Synergies - Pologne 9. Revue du GERFLINT 2012, str. : 21-35. (wspó´┐Żautorstwo z Jolant´┐Ż Zaj´┐Żc)

"Kompetencje j─Özykowe i kompetencje ogólne a specjalne potrzeby edukacyjne" (w). Stanczyk J. i E. Nowikiewicz (red.). Dydaktyka j─Özykowa a kompetencje ogólne". Wyd. Nauczycielskie Kolegium Jezyków Obych. Bydgoszcz 2013, str. 49-60.

„Les études françaises à Pozna┼ä: tradition et modernité” (w) Jaroszewska, T. (red.) Les études françaises dans les pays de Višegrad. Wyd. Oficyna wydawnicza LEKSEM. ┼üask. 2013, str. 87-94. (wspó┼éautorstwo z Miros┼éawem Lob─ů). ISBN 978-83-63781-16-3.

„Ucze┼ä ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji j─Özyka obcego. Implikacje dla organizacji praktyk pedagogicznych” (w) Cicho┼ä, M.; Krzemi┼äska-Adamek, M.; Pado, A.; Rycyk-Sztajdel, H.; Sadownik, B.; S─Ökowska, J. (red.) Przez praktyki do praktyki. W stron─Ö innowacji w kszta┼éceniu nauczycieli. Cz─Ö┼Ť─ç druga: J─Özyki obce. 2014, Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS. ss. 7-14. ISBN 978-83-63503-19-2.

„Rehabilitacyjne aspekty nauczania j─Özyków obcych w badaniach i praktyce” (w) Ma┼éocha, Joanna (red.) Indywidualizacja procesu nauczania j─Özyków obcych – badania naukowe i praktyka. 2014, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Paw┼éa II. ss. 8-21. ISBN 978-83-7438-396-7, s. 170.

« La reformulation en tant que stratégie d’apprentissage d’une LE : vers son exploitation dans les situations non-ordinaires ». Roczniki Humanistyczne LXII, z.10 Glottodydaktyka ss. 55-82. 2014. (wspó┼éautorstwo z U. Paprock─ů-Piotrowsk─ů).

« La performance morphosyntaxique dans les tâches de reformulation écrite. Cas d’étudiants débutants en FLE ». Neofilolog 44/1Enseignement et apprentissage des sous-systèmes de langues romanes (red. M. Gajos), ss. 73-90. 2015. (wspó┼éautorstwo z B. Wojciechowsk─ů).

« Métier d'apprenant, métier d'enseignant: quel outil dans leur atelier cognitif ? ». (w) Sowa M. (red.) Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain. 2015, Lublin: Werset. ss. 239-255. ISBN 978-83-63527-76-1. (wspó┼éautorstwo z J. Sujeck─ů-Zajac)

„Przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: j─Özykowe narz─Ödzia diagnostyczne w praktyce nauczycielskiej”. Neofilolog 45/2 Nauczyciele j─Özyków obcych wobec zada┼ä wspó┼éczesnej glottodydaktyki (red. E. Andrzejewska), ss. 187-200. 2015.

http://www.poltowneo.org/neofilolog/numery/311-neofilolog-nr-45-2-2015.html

„Przeformu┼éowanie w przyswajaniu i uczeniu si─Ö j─Özyków: specyfika i funkcje odtwarzania opowiadania”. Neofilolog 46/1 Strategie w uczeniu si─Ö i nauczaniu j─Özyka (red. K. Dro┼║dzia┼é-Szelest i S. Piotrowski), ss. 109-125. 2016. http://www.poltowneo.org/neofilolog-main/numery/347-neofilolog-nr-46-1 (wspó┼éautorstwo z B. Wojciechowsk─ů)

"Nauczyciel badaczem: pozyskiwanie i wykorzystywanie korpusu jezykowago uczniów w badaniu w dzia┼éaniu". J─Özyki Obce w Szkole 4/2016 Kompetencje nauczycieli j─Özyków obcych, ss. 47-52. 2016. http://jows.pl/artykuly/nauczyciel-badaczem-pozyskiwanie-i-wykorzystywanie-korpusu-jezykowego-uczniow-w-badaniu-w-d (wspó┼éautorstwo z Mart─ů Szyma┼äsk─ů)

 

 

Tłumaczenie


Potulski, A. 2004. Zycie z muzyk±. Biblioteka Wiedzy o Pro Sinfonice, tom 1. Poznan: Ars Nova, str. 329-344.

Materiały dydaktyczne

Travaux pratiques en philologie romane. (koord.). 1999. Poznań: Instytut Filologii Romańskiej. s. 35.

"La lecture/écriture" . 1999. (w) Travaux pratiques en philologie romane. Pozna┼ä: Instytut Filologii Roma┼äskiej, s.11 - 18. (wspó┼éautor)

Programme de cours a l'Institut de philologie romane. (red.). 2008. Łask: Leksem, str. 83.