prof. zw. dr hab. Gra┐yna Vetulani

[aktualnoÂci/linki] [publikacje] [strona g│ˇwna]
O mnie:
 

 

Adres mailowy: gravet@amu.edu.pl

Kierownik Zak┼éadu j─Özykoznawstwa Roma┼äskiego i Bada┼ä Kontrastywnych
Kierownik Studiów Niestacjonarnych II-go Stopnia (filologia roma┼äska)
Członek Senatu UAM na kadencje 2008-2012 i 2012-2016
Przewodnicz─ůca ATRP "Plejada" na kadencje 2012-2014 i 2014-2016

Redaktor Naczelna czasopisma Studia Romanica Posnaniensia - od czerwca 2015Podstawowe dziedziny bada´┐Ż naukowych:


- wcze´┐Żniej: metody formalne w opisie j´┐Żzyka, problemy kwantyfikacji w j´┐Żzyku naturalnym (w zakresie jezykoznawstwa og´┐Żlnego i roma´┐Żskiego)
- obecnie: j´┐Żzykoznawstwo og´┐Żlne i teoria komunikacji, j´┐Żzykoznawstwo por´┐Żwnawcze (j´┐Żzyki polski i francuski), zagadnienia z zakresu semantyki w powi´┐Żzaniu ze sk´┐Żadni´┐Ż, zastosowanie wynik´┐Żw bada´┐Ż w opracowaniach leksykograficznych, w automatycznym przetwarzaniu j´┐Żzyka, w t´┐Żumaczeniu oraz w dydaktyce.

Udzia´┐Ż w konferencjach naukowych z referatem:

1983: Mi´┐Żdzynarodowa Konferencja Lingwistyki S´┐Żowia´┐Żsko-Roma´┐Żskiej, Krak´┐Żw - Katowice; 1985: III Mi´┐Żdzynarodowa Konferencja Lingwistyki Sowia´┐Żsko-Roma´┐Żskiej; Katowice - Krak´┐Żw, 1987: VI Kongres Lingwist´┐Żw Romanist´┐Żw, Karpacz; 1991: 26. Linguistisches Kolloquium, Pozna´┐Ż; 1992: 27. Linguistisches Kolloquium, Muenster, Niemcy; 1993: 28. Linguistisches Kolloquium, Graz, Austria; 1994: Les acquis de la linguistique et de l'enseignement du fran´┐Żais langue ´┐Żtrangère, ´┐Ż´┐Żd´┐Ż; 1994: 29. Linguistisches Kolloquium, Aarhus, Dania; 1995: Seminarium okresowe projektu COPERNICUS 1032 (CEGLEX), Praga, Czechy; 1995: 14-ème Colloque europ´┐Żen sur la grammaire et le lexique compar´┐Żs des langues romanes, Tel-Aviv, Izrael; 1996: 8-ème Colloque de Linguistique Romane et Slave, Warszawa; 1997: Seminarium okresowe projektu COPERNICUS 621 (GRAMLEX), Pozna´┐Ż; 1997: Seminarium okresowe projektu COPERNICUS 621, Budapeszt, W´┐Żgry; 1998: Seminarium ko´┐Żcowe i kolokwium j´┐Żzykoznawcze zamykaj´┐Żce projekt COPERNICUS 621, Salerno, W´┐Żochy; 1998:´┐ŻAnalyse des discours: m´┐Żthodologies et implications didactiques et traductologiques, UAM, Pozna´┐Ż; 1998: 33th Colloquium of Linguistics, Saloniki, Grecja; 1999: EAMT Workshop: "Translation - possibilities, policies and practicalities", Praga; 2000: II ´┐Żl´┐Żsko-pozna´┐Żskie spotkania j´┐Żzykoznawcze, Katowice; 2000: Second International Conference on Language Resources and Evaluation LREC 2000, Ateny, Grecja; 2000: 35th Colloquium of Linguistics, Innsbruck University, Innsbruck, Austria; 2001: 36th Colloquium of Linguistics, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, S´┐Żowenia; 2001: Colloque international : Comp´┐Żtences r´┐Żdactionnelles, comp´┐Żtences traductologiques et leur acquisition, Uniwersytet Bielefeld, Niemcy; 2002:´┐ŻProblemy lingwistyki i nauczanie j´┐Żzyk´┐Żw obcych, Uniwersytet w Bia´┐Żymstoku, Bia´┐Żystok; 2002: J´┐Żzyk znakiem kultury, Zesp´┐Ż´┐Ż Kolegi´┐Żw Nauczycielskich, Koszalin; 2003:´┐ŻEl verbo y su entorno: gram´┐Żtica, l´┐Żxico, texto, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Pozna´┐Ż; 2003: Les images du monde, Uniwersytet ´┐Żl´┐Żski, Katowice; 2004: Krajowa Konferencja J´┐Żzykoznawc´┐Żw Romanist´┐Żw, UW, Warszawa; 2005: Konferencja romanistyczna Towarzystwa ATRP "Plejada", Warszawa; 2006: Ecole doctorale 2006 : La forme et le sens,´┐ŻUniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska; 2006: 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006), Genua, W´┐Żochy; 2006: Dynamique du systeme linguistique, Czeskie Budziejowice, Republika Czeska; 2007: The 20th International FLAIRS Conference, Key West, Florida, USA; 2008: 6th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2008), Marrakech, Maroko; 2008: 13-ème Ecole doctorale : La perspective interdisciplinaire des ´┐Żtudes fran´┐Żaises et francophones, Warszawa, Uniwersytet Warszawski; 2008: Metody analizy leksykalnej: za´┐Żo´┐Żenia teoretyczne i zastosowania praktyczne, Uniwersytet Bia´┐Żostocki, Bia´┐Żystok; 2009: Supports et pr´┐Żdicats non verbaux dans les langues du monde, Maison de la Recherche de Paris-Sorbonne, Francja; 2009: R´┐Żflexions en linguistique diachronique et synchronique, UAM, Pozna´┐Ż; 2010: 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010), Malta;´┐Ż2011: Third FLaReNet Forum: Language Resources in the Sharing Age, Wenecja, W´┐Żochy; 2011: 30 LG - Colloque International Lexique et Grammaire, Nikozja, Cypr; 2012: Human Language Technology Days 2012, IPI PAN, Warszawa; 2012: Phras´┐Żologie et litt´┐Żrature, Uniwersytet Pedagogiczny, Krak´┐Żw; 2013: META-FORUM 2013: Connecting Europe for New Horizons, Berlin; 2013: Terminy i relacje a korpusy dwuj´┐Żzyczne, KUL, Lublin; 2013: Zblizenia: j´┐Żzykoznawstwo - translatoryka - literaturoznawstwo, PWSZ, Konin; 2014: 9th Language Resources and Evaluation Conference, Reykjavik (Islandia), 2014: European Summer School in Logic, Language and Information. Workshop on Computational, Cognitive, and Linguistic Approaches to the Analysis of Complex Words and Collocations, Tübingen (Niemcy), 2014: Analyse de texte - Intertextualité, Praga, Uniwersytet Karola (Republika Czeska), 2014: Sekcja Frazeolgiczna Komitetu J─Özykoznawstwa PAN, Warszawa, PKiN, 2015: Le mot dans la langue et dans le discours, Bia┼éystok, Uniwersytet w Bia┼éymstoku, 2015: 7th Language & Technology Conference. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Pozna┼ä, UAM.        Udzia´┐Ż w projektach badawczo-rozwojowych:

1.09.1994 - 31.08.1996 - wykonawca w projekcie POLEX, Polska Leksykalna Baza Danych (KBN 8S50301007). Cel projektu: przygotowanie pakietu s´┐Żownik´┐Żw elektronicznych dla j´┐Żzyka polskiego zgodnie z zasadami metodologicznymi wynikaj´┐Żcymi z koncepcji leksykon´┐Żw gramatycznych.
13.03.1995 - 12.03.1996 - wykonawca w projekcie badawczym Komisji Europejskiej (COPERNICUS 1032: CEGLEX). Cel projektu: studium rozszerzalno´┐Żci generycznego modelu s´┐Żownik´┐Żw elektronicznych wypracowanego przez projekt EUREKA GENELEX dla takich j´┐Żzyk´┐Żw jak angielski, francuski i inne.
13.03.1996 - 12.03.1998 - wykonawca w projekcie badawczym Komisji Europejskiej (COPERNICUS 621: GRAMLEX). Cel projektu: inicjacja, koordynacja i standaryzacja konstrukcji pakietu s´┐Żownik´┐Żw morfologicznych dla r´┐Ż´┐Żnych j´┐Żzyk´┐Żw europejskich (francuski, polski, w´┐Żgierski, w´┐Żoski).
2002-2004 - kierownik projektu MENiS: Nr DPDZ-WD/0742/EE-4/JG/2002. Cel projektu: Podyplomowe Studia dla Nauczycieli J´┐Żzyka Francuskiego.
od 15.12.2006 - 15.04.2010 - wykonawca w projekcie badawczo-rozwojowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy´┐Ższego Nr R00 02802. Grupa tematyczna: Technologie przetwarzania tekstu polskiego zorientowane na potrzeby bezpiecze´┐Żstwa publicznego; Komunikacja cz´┐Żowieka z systemem informatycznym w warunkach kryzysowych przy u´┐Życiu j´┐Żzyka naturalnego.
od 15.09. - 30.11.2009 - wykonawca w projekcie badawczo-rozwojowym Urz´┐Żdu Miasta Poznania (Nr RoM.V/): POLINT´┐Ż- CITTA - SMS: CITy Tour Assistant. Software do usprawniania obs´┐Żugi tutystycznej Miasta Poznania (Faza pierwsza, badawcza).
od 2012 - kierownik projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy´┐Ższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Nr 0022/FNiTP/H11/80/2011)´┐Ż; "Rozbudowa zasob´┐Żw cyfrowych j´┐Żzyka polskiego w zakresie s´┐Żownik´┐Żw walencyjnych w kierunku leksykonu-gramatyki zorientowana na potrzeby zastosowa´┐Ż informatycznych w humanistyce" ("Lexicon-grammar oriented extension of Polish digital valency dictionaries for computer applications in humanities") - projekt trzyletni.

Cz´┐Żonkostwo w kolegiach redakcyjnych

- od 2006 - cz´┐Żonek redakcji czasopisma Echo des ´┐Żtudes romanes. Revue semestrielle de linguistique et de litt´┐Żrature romanes. Jihoceska Univerzita. Czeskie Budziejowice. Republika Czeska.
- od 2007 - cz´┐Żonek redakcji czasopisma Etudes romanes de Brno. Uniwersytet Masaryk. Brno. Republika Czeska.

Promotorstwo prac doktorskich

2008 - Agnieszka Kaliska, UAM Pozna´┐Ż

Wyk´┐Żady w o´┐Żrodkach zagranicznych

Brno (2006), Czeskie Budziejowice (2006, 2008, 2011), Besanςon (2009), Belgrad (2012)