Wyróżnienie dla dr hab. Alfonsa Gregori
22.11.2017.
 W roku 2017 dr hab. Alfons Gregori został wyróżniony nagrodą „Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols”.
Nagroda ta od prawie trzydziestu lat jest przyznawana przez Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (Instytut Międzynarodowego Rozpowszechniania Kultury Katalońskiej) uczonym, aktywistom, biznesmenom oraz artystom za promowanie kultury i przybliżanie rzeczywistości narodu katalońskiego za granicą. W tym roku nagrodę poparły Federació Internacional d’Entitats Catalanes (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Katalońskich) oraz Samorząd Katalonii.