Strona główna arrow Publikacje
Ostatnio wydane książki Drukuj

   Wiesław Mateusz Malinowski

 
Powieść francuskiego symbolizmu
  (Bourges-Villiers de I'Isle-Adam-
  Dujardin-Gourmont-Rodenbach)

   Wydawnictwo Naukowe UAM
   Poznań 2018
   ISBN: 978-83-232-3348-0


   Wojciech Charchalis et al. (red.)

  Intelektualiści afrykańscy
  wobec doświadczenia dyktatur

 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
  Warszawa-Poznań 2018
  ISBN: 978-83-7545-873-2


   Wojciech Charchalis (red.)

  Opowiastki dla Carlosa

 
Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza
  Warszawa 2018
  ISBN: 978-83-287-1115-0


   Przełożył Wojciech Charchalis

 
Encyklopedia, Notatki

 
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
  Gdańsk 2018
 
ISBN: 978-83-7453-599-1

   Przełożył Wojciech Charchalis

 
Dokąd odchodzą parasolki

 
Dom Wydawniczy Rebis
  Poznań 2018
 
ISBN: 978-83-8062-336-1


   Przełożył Wojciech Charchalis

 
Antonio Muñoz Molina 
 
Jak przemijający cień

  Dom Wydawniczy Rebis
  Poznań 2018
 
ISBN: 978-83-8062-169-5   Agnieszka Kaliska

 
Wykładniki instrumentalno-sposobowe
  a struktura semantyczna zdania.

  Polsko-francuska perspektywa porównawcza

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2018
  ISBN 978-83-232-3330-5


   Sylwia Mikołajczak

 
Interferências entre
  o espanhol L2 e o português L3.

  Estudio qualitativo e quantitativo
  com foco em categorias funcionais

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2018
                                  ISBN 978-83-232-3356-5

   Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała,
  Arleta Kaźmierczak, José Carlos García González

  Explora 2. Curso de español. Klasa VIII

  Wydawnictwo Draco
  Kraków 2018
  ISBN 978-83-947512-4-1
   Małgorzata Spychała-Wawrzyniak

 
Las actitudes de los alumnos activos
 
hacia el aprendizaje del español
  como lengua extranjera (ELE).
  Una visión constructivista

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2018
  ISBN 978-83-232-3321-3

   Joanna Fernandez, Raúl Fernández Jódar,
  Xavier Pascual López

  Praktyczna
  gramatyka
  języka hiszpańskiego A1/A2/B1

  Wydawnictwo Draco
  Kraków 2018
  ISBN 978-83-947512-3-4


   Tomasz Klimkowski, Emilia Ivancu

  Rumuński nie gryzie

  Wydawnictwo Edgard
  Warszawa 2017
  ISBN 978-83-7788-911-4 Anna Loba (red.)

Ton nom sera reluisant
aprés toy par longue memoire
Études sur Christine de Pizan

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2017
ISBN 978-83-232-3173-8


   Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała,
  Arleta Kaźmierczak, José Carlos García González

  Explora. Curso de español
  Klasa VII (Poziom A1.1)
 

 
Wydawnictwo Draco
  Kraków 2017
  ISBN 978-83-941335-7-3 Mirosław Loba, Barbara Łuczak, Alfons Gregori (red.)

„Literatury mniejsze" Europy romańskiej 3
Pośród literatur świata

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2017
ISBN 978-83-232-3270-4    Małgorzata Spychała-Wawrzyniak,
  Xavier Pascual López,

 
Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta Kaźmierczak,
  José Carlos García González

  Descubre A2/B1
  Curso de español
  Podręcznik wieloletni
  Nr dopuszczenia MEN 766/3/2017
  Wydawnictwo Draco
                                  Kraków 2017
                                  ISBN 978-83-947512-0-3

   Małgorzata Spychała-Wawrzyniak,
  Xavier Pascual López,

  Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta Kaźmierczak,
  José Carlos García González

  Descubre A2/B1
  Curso de español
  Zeszyt ćwiczeń
  Wydawnictwo Draco
  Kraków 2017
                                  ISBN 978-83-947512-1-0

 Bernadeta Wojciechowska

Enseigner les compétences interprétatives à l'oral.
Cadre rhétorique et générique du débat

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2017
ISBN 978-83-232-3207-0


   Wojciech  Charchalis, Arkadiusz Żychlinski (red.)

  Widma Maríasa
  Szkice krytyczne

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2017
  ISBN 978-83-232-3208-7   Renata Bizek-Tatara, Marc Quaghebeur,
  Joanna Teklik, Judyta Zbierska-Mościcka

 
Belgiem Być
  Fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej
  literaturze Belgii
  (od końca XIX do początku XXI wieku)

  TAiWPN Universitas
   Kraków 2017
                                   ISBN 97883-242-3111-9


   Barbara Walkiewicz, Anna Fimiak-Chwiłkowska,
  Justyna Woroch (red.)

 
Norma a uzus I
  Z zagadnień przekładu specjalistycznego

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2016
  ISBN 978-83232-3168-4

  
Iwona Kasperska / Irlanda Villegas /
Amaia Donés Mendia (eds.)

  Ideologías en traducción
  Literatura, didáctica, cultura

  Peter Lang Edition
  Frankfurt am Main 2016
  ISBN 978-3-631-66746-0


    Magda Potok

 
Współczesna proza hiszpańska
  Studia

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2016 
  ISBN 978-83-232-3131-8
     Wojciech Charchalis

 
Przemyślny Rycerz Don Kichot z Manczy
 
Część II
 
Przekład i opracowanie krytyczne

 
Dom Wydawniczy Rebis
  Poznań 2016
 
ISBN: 978-83-7818-720-2


   Wojciech Charchalis

 
Poezje zebrane
  Álvaro de Campos

  Wydawnictwo Lokator 2016
  ISBN 978-83-63056-32-2
   Wojciech Charchalis, Bogdan Trocha (red.)

 
Mitologizacja człowieka
  w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej

  Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury
  Uniwersytet Zielonogórski
  Zielona Góra 2016
  ISBN 978-83-940506-1-0


   Wojciech Charchalis, Arkadiusz Żychliński (red.)
 
 
Wieczna krucjata.
  Szkice o Don Kichocie

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2016 
  ISBN 978-83-232-3115-8   Wiesław Mateusz Malinowski
  Jerzy Styczyński

 
Polska i Polacy
 
w literaturze francuskiej (XIV-XIX w.) 

 
Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2016 
  ISBN 978-83-232-3091-5


   Janusz Pawlik

  El español medieval:
  hacia la consolidación de un idioma 
 Tomo 2
  Morfosintaxis histórica

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2016 
  ISBN 978-83-232-3098-4

   Anna Grochowska-Reiter

  Commedia all’italiana
  come specchio
  di stereotipi veicolati
  dal dialetto

  Peter Lang
  Frankfurt am Main 2016
  ISBN 9783631660973

    Magda Potok (red.)

  Arcydzieła literatury hiszpańskiej

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2016
  ISBN 978-83-232-3027-4

   Małgorzata Spychała, Xavier Pascual López,
  Agnieszka Dudziak-Szukała,
  Arleta Kazimierczak, José Carlos,
  García González

 
Descubre A1.2/A2
  Curso de español
  Podręcznik wieloletni
  Nr dopuszczenia MEN 766/2/2016
  Wydawnictwo Draco
                                   Kraków 2016
                                   ISBN 978-83-941335-3-5

   Małgorzata Spychała, Xavier Pascual López,
  Agnieszka Dudziak-Szukała,

  Arleta Kazimierczak, José Carlosn,
  Garcia González

  Descubre A1.2/A2
  Curso de español
  Zeszyt ćwiczeń
  Wydawnictwo Draco
  Kraków 2016
  ISBN 978-83-941335-4-2
 

   Barbara Kornacka

 
Fenomen "młodych pisarzy"
 
w literaturze włoskiej końca XX wieku

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2016 
  ISBN 978-83-232-2992-6 Alfons Gregori

La dimensión política de lo irreal:
el componente ideológico
en la narrativa fantástica española y catalana

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2015
ISBN 978-83-232-2995-7


   Mirosław Loba, Barbara Łuczak, Alfons Gregori (red.)

  „Literatury mniejsze" Europy romańskiej 2
 
  Między historią a mitem

 
Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2015
  ISBN 978-83-232-2917-9   Leonor Sagermann Bustinza

 
Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma
  como crónica de la peruanidad

  Editorial Universitaria Ricardo Palma
  Lima (Peru) 2015
  ISBN 978-612-4234-31-6    Wojciech Charchalis, Bogdan Trocha (red.)

  Mitologizacja kultury
  w polskiej i iberyjskiej
  twórczości artystycznej

  Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury
  Zielona Góra 2015
  ISBN 978-83-940506-8-9   Wojciech Charchalis, Renata Díaz-Szmidt,
  Ewa Siwierska, Małgorzata Szupejko (red.)


  Współczesne literatury
  afrykańskie
  i inne teksty kultury
  w świetle badań postkolonialnych

  Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
  Warszawa-Poznań 2015
                                   ISBN 978-83-7545-634-9

   Małgorzata Spychała, Xavier Pascual López,
  Agnieszka Dudziak-Szukała,

  Arleta Kazimierczak, José Carlos,
  Garcia González

  Descubre A1.1
  Curso de español
  Zeszyt ćwiczeń
  Wydawnictwo Draco
  Kraków 2015
                                   ISBN 978-8-3941335-1-1

   Małgorzata Spychała, Xavier Pascual López,
  Agnieszka Dudziak-Szukała,
  Arleta Kazimierczak, José Carlos,
  Garcia González

 
Descubre A1.1
  Curso de español
  Podręcznik wieloletni
  Nr dopuszczenia MEN 766/1/2015
 
                                   Wydawnictwo Draco
                                   Kraków 2015
                                   ISBN:978-8-3941335-0-4                  

   Janusz Pawlik

  El Español medieval:
  Hacia la consolidación de un idioma
  Tom 1
  Fonética y fonología históricas

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2015
  ISBN: 978-83-232-2877-6

   Joanna Dimke-Kamola, Anna Loba (red.)

  Mistrzowie i uczniowie
  Przekaz i dialog kulturowy
  w dawnych literaturach romańskich
 
  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2015
  ISBN: 978-83-232-2812-7     Wojciech Charchalis, Arkadiusz Żychliński (red.)

  
Katedra Bolaño

   Wydawnictwo Naukowe UAM
   Poznań 2015
   ISBN: 978-83-232-2834-9
    Wojciech Charchalis, Bogdan Trocha (red.)

  
Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze
   iberyjskiej i polskiej

   Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury
   Uniwersytet  Zielonogórski
   Zielona Góra 2014
   ISBN: 978-83-940506-0-3

 

     Wojciech Charchalis

   Przemyślny Szlachcic Don Kichot z Manczy
   Przekład i opracowanie krytyczne

   Dom Wydawniczy Rebis
   Poznań 2014
   ISBN: 978-83-7818-531-4

 

 

   Janusz Pawlik, Jerzy Szałek (red.)

  Lingüística española en Polonia:
  líneas de investigación

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2014
  ISBN: 978-83-232-2706-9

 

   Mirosław Loba

 Wokół narracyjnego zwrotu

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2013
  ISBN: 987-83-232-2618-5


 

    Wojciech Charchalis (red.)

  Mitologie totalitarne/autorytarne

  w literaturze i kulturze
  Hiszpanii i Polski

  Fabryka Reklamy IBI
  Zielona Góra 2013
  ISBN: 978-83-92102-87-8

 

 Małgorzata Spychała, Leonor Sagermann Bustinza, Justyna Hadaś (red.)

El alumno de ELE: un alumno extraordinario. Marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de Español Lengua Extranjera (ELE)

Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
Poznań 2013
ISBN: 978-83-89948-21-2

   Wojciech Charchalis (red.)

 Świat powieści José Saramago

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2013
  ISBN: 978-83-232-2587-4

 

 

   Iwona Kasperska, Alicja Żuchelkowska (red.)

 
Przekład jako
  akt komunikacji międzykulturowej

 Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2013
  ISBN: 978-83-232-2534-8 

 

    Stanisław Puppel, Teresa Tomaszkiewicz (red.)
 
Scripta manent – res novae

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2013
  ISBN: 978-83-232-2633-8

 

 

   Anna Loba

  Le Réconfort des dames mariées
  Mariage dans les écrits didactiques
  adressés aux femmes à la fin du Moyen Âge

   Wydawnictwo Naukowe UAM
    Poznań 2013
    ISBN 978-83-232-2571-3


    Patrycja Tomczak
 
 
Figury bycia
  Od refleksji postmetafizycznej do lektury figuralnej
  (Teresa z Lisieux, Simone Weil, Emil Cioran)

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2013
 
ISBN 978-83-232-2572-0


  
  Barbara Walkiewicz

 
O architekturze tekstów o architekturze
   w perspektywie przekładu
 

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2013
 
ISBN 978-83-232-2557-7


   Magda Potok, Judyta Wachowska (red.)

  Mario Vargas Llosa - w kręgu twórczości

 
Wydawnictwo Naukowe UAM
 
Poznań 2013
 
ISBN 978-83-232-2591-1
   Barbara Kornacka
 
 
Ucho, oko, ciało
  O prozie "młodych pisarzy"
  lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
  we Włoszech

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2013
  ISBN: 978-83-232-2561-4


   Katarzyna Karpińska-Szaj

 
Nauczanie języków obcych
 
uczniów z niepełnosprawnością
  w szkołach ogólnodostępnych

 
Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2013
  ISBN: 978-83-232-2562-1


   Teresa Tomaszkiewicz, Grażyna Vetulani (red.)

  L'apport linguistique et culturel
  français à l'Europe:
  du passé aux défis de l'avenir

  Oficyna Wydawnicza LEKSEM

  Łask 2012
  ISBN: 978-83-60178-01-9 

  Tomasz Klimkowski, Justyna Teodorowicz,
   Emilia Ivancu

  Słownik polsko - rumuński
  rumuńsko - polski

  Nowela.pl

  Poznań 2012
  ISBN: 978-83-62008-24-7

   Barbara Łuczak

 Espai i memòria. Barcelona en la novel la catalana contemporània (Rodoreda- Bonet-Moix-Riera-Barbal)

 przeł. Alfons Gregori i Gomis

 Fundació Mercè Rodoreda / Institut d’Estudis Catalans

 Barcelona, 2012
 ISBN: 978-84-938230-2-3

    Sylwia Mikołajczak

 Mecanismos enfáticos em portugês

 Oficyna Wydawnicza LEKSEM


 Łask 2012
 ISBN 978-83-63781-02-6

 

      Mirosław Loba, Barbara Łuczak, Alfons Gregori (red.)

  "Literatury mniejsze" Europy romańskiej

  Wydawnictwo Naukowe UAM

 

  Poznań 2012
  ISBN 978-83-232-2436-5


   Amán Rosales Rodríguez

  La modernidad

  y su crítica en el ensayo latinoamericano.
  Ezequiel Martínez Estrada y Octavio Paz

  Wydawnictwo Naukowe UAM

  Poznań 2012
  ISBN 978-83-232-2388-7

 

  Grażyna Vetulani

  Kolokacje werbo-nominalne
  jako samodzielne jednostki języka
 
Syntaktyczny słownik kolokacji
 
werbo-nominalnych języka polskiego
 
na potrzeby zastosowań informatycznych. Część I

  Wydawnictwo Naukowe UAM
                                       Poznań 2012
                                      ISBN 978-83-232-2369-6          

   Iwona Kasperska (red.)
  Alicja Żuchelkowska (red.)

  Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru
  (praca zbiorowa)

  Wydawnictwo „Rys”

  Poznań, 2011
  ISBN 978-83-60517-66-6


   Ewa Domagała-Zyśk
  Katarzyna Karpińska-Szaj

 
Uczeń z wadą słuchu
  w szkole ogólnodostępnej
  Podstawy metodyki nauczania języków obcych
  Oficyna Wydawnicza „Impuls”
  Kraków 2011

  ISBN 978-83-7587-631-4

   Barbara Łuczak

 
Espacio y memoria
  Barcelona en la novela
  catalana contemporánea
  (Rodoreda-Bonet-Moix-Riera-Barbal)

  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2011
  ISBN 978-83-232-2298-9

   Ewa Domańska (red.)
  Mirosław Loba (red.)

 
French Theory w Polsce

  Wydawnictwo Poznańskie


  Poznań 2010
  ISBN 978-83-7177-622-9


   Marek Jędraszewski (red.)
  Mirosław Loba (red.)
  Dorota Jewdokimow (red.)
                                  
  Fenomen ducha Europy

  Wydawnictwo Naukowe UAM

  Poznań 2010
  ISBN 978-83-232-2212-5

   Jerzy Szałek

  Estructura fraseológica
  del español moderno
  (síntesis fraseológico-fraseográficas)

  Wydawnictwo Naukowe UAM

  Poznań 2010
  ISBN 978-83-232-2188-3


   Weronika Wilczyńska
  Bruno Rabiller

 
Francuski
  Słownik pułapek językowych

  Wiedza Powszechna

  Warszawa 2010
  ISBN 978-83-214-1470-6

   Marzena Blachowska-Szmigiel

 Twórcze schematy poznawcze a kreatywność językowa
 Na przekładzie języka francuskiego jako obcego

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 

 Poznań 2010
 ISBN 978-83-232-2174-6
 

   Weronika Wilczyńska
 Anna Michońska-Stadnik


 Metodologia badań w glottodydaktyce
 Wprowadzenie

 Avalon / Flair
 
 Kraków 2010
 ISBN 978-83-60448-06-9


   Magda Potok

 El Malestar
 La narrativa de mujeres en la España contemporánea

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 

 Poznań 2010
 ISBN 978-83-232-2139-5


 Amán Rosales Rodríguez

 Filosofía de la tecnología
 Acción humana y contingencia histórica

 San Pablo

 

 Bogotá-Colombia 2010
 ISBN 978-958-715-352-1

Okładka

 Magda Potok
 Manuel Ángel Candelas Colodrón

 Gonzalo Torrente Ballester
  y los escritores nacidos en Galicia

 Editorial Academia del Hispanismo

 Vigo 2009
 ISBN 978-84-96915-68-8

   Alfons Gregori i al. (red)

 Discurso sobre fronteras-
   -fronteras del discurso:
 estudios del ámbito ibérico
    e iberoamericano

 Oficyna Wydawnicza LEKSEM
 Łask 2009
 ISBN 978-83-60178-70-6


   Teresa Tomaszkiewicz
  Aurelia Klimkiewicz
  Alicja Żuchelkowska

  Antologia współczesnej literatury
     Kanady frankofońskiej

   Oficyna Wydawnicza LEKSEM

  Łask 2009
  ISBN 978-83-60178-65-2

   Grażyna Vetulani (red.)

     Panorama des études
 en linguistique diachronique
        et synchronique

 Oficyna Wydawnicza LEKSEM

 Łask 2009
 ISBN 978-83-60178-63-8


   Wiesław Malinowski, Jerzy Styczyński

 La Pologne et les Polonais
 dans la littérature française
 (XIVe - XIXe siècles)

 L'Harmattan

 Paris 2008

 ISBN 978-2-296-06831-5


  Jerzy Lis, Teresa Tomaszkiewicz (red.)

 Francophonie et interculturalité

 Oficyna Wydawnicza LEKSEM


 Łask 2008

 ISBN 978-83-60178-53-9

     Praca zbiorowa
 
Pour le multilinguisme:
  Exploiter à l' école la diversité
  des contextes européens

  Éditions de I'Université de Liège

  Liège 2007

  ISBN 978-28-7456-048-4


   Anna Loba (red.)

 Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr francuski.

 Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria


 Gdańsk 2007

 ISBN 978-83-7453-723-0

  okładka Anna Loba (red.)

 Widziane z góry widziane z dołu

 Wydawnictwo Naukowe UAM


 Poznań 2007

 ISBN 83-232-1717-3

  okładka Anna Loba, Mirosław Loba (red.)

 Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej

 Wydawnictwo Naukowe UAM


 Poznań 2007

 ISBN 978-83-232175-1-0

  okładka Ingeborga Beszterda

 La questione della norma nel repertorio verbale della comunità linguistica italiana:
 tra lingua e dialetti

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 2007

 ISBN 83-232-1712-2

 

okładka Teresa Tomaszkiewicz (red.)

 Odpowiednie dać rzeczy słowo...
 czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 2006

 ISBN 83-232-1677-0

 okładka Jerzy Lis

 Obrzeża autobiografii. O współczesnym pisarstwie autofikcyjnym we Francji

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 2006

 

 

 okładka Teresa Tomaszkiewicz (red.)

 Vers une nouvelle dimension des études romanes

 Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza LEKSEM


 Łask 2006

 ISBN 83-60178-13-5

  okładka Joanna Górecka

 Développer la pensée critique à travers les discussions
 en langue étrangère

 Wydawnictwo Filar

 Kraków 2006

 ISBN 83-921325-5-6

  okładka Teresa Tomaszkiewicz

 Przekład audiowizualny

 Wydawnictwo Naukowe PWN


 Warszawa 2006

 ISBN-83-01-14637-0

  okładka Teresa Tomaszkiewicz

 Terminologia tłumaczenia

 Wydanie II

 Wydawnictwo Naukowe PWN

 Poznań 2006

 ISBN 83-232-1336-4

 

okładka Jacek Kowalski, Anna i Mirosław Loba, Jan Prokop

 Dzieje kultury francuskiej

 Wydawnictwo Naukowe PWN


 Warszawa 2005

 ISBN-83-01-14499-8

  okładka Katarzyna Karpińska-Szaj (red.)

 Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej

 Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza LEKSEM

 Łask 2005

 ISBN 83-60178-02-X

 

 

okładka Janusz Pawlik

 Problemy równowagi systemu językowego i możliwości
 zmian w jego obrębie 
na poziomie fonicznym

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 2005
 ISBN 83-232-1527-8


  okładka Anna i Mirosław Loba

 Błogosławiona Małość

 Wydawnictwo Naukowe UAM


 Poznań 2005

 ISBN 83-232-1590-1


  okładka Katarzyna Karpińska-Szaj

 Pédagogie de la lecture en langue étrangère, Défis rééducatifs

 Wydawnictwo Naukowe UAM


 Poznań 2005
 ISBN 83-232-1496-4


  okładka Weronika Wilczyńska

 Introduction à la didactique du français langue étrangère

 Wydawnictwo FLAIR


 Kraków 2005

 ISBN 83-921325-2-1


  okładka Barbara Walkiewicz

 Traduction des jeux de mots

 Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza LEKSEM


 Łask 2005

 ISBN 83-60178-00-3