Strona główna arrow Studia Romanica Posnaniensia
Drukuj
  
 
 • Studia Romanica Posnaniensia jest specjalistycznym czasopismem naukowym poznańskiego środowiska romanistycznego. Ukazuje się regularnie w cyklu rocznym od 1971 roku w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W piśmie publikowane są artykuły naukowe z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, traduktologii i dydaktyki języków romańskich. Teksty drukowane są w głównych językach romańskich: francuskim, hiszpańskim, włoskim, rumuńskim, portugalskim i katalońskim. Łamy czasopisma otwarte są dla wszystkich badaczy związanych zawodowo z romańskim obszarem językowym.
  Od 2010 roku Studia Romanica Posnaniensia wydawne są także w wersji elektronicznej: Wersja elektroniczna czasopisma Studia Romanica Posnaniensia jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto


   
  Studia Romanica Posnaniensia is a periodical devoted to studies on language and communication, in a broad sense. More specifically, it consists of articles and reviews devoted to: linguistics and language studies, including history of Romance languages and their comparison with those which belong to other groups (esp. Slavonic ones) or families, foreign language acquisition, teacher’s professional training, theory and practice of translation and literary studies. Recently, much space has been devoted to studies on cultural background of contemporary Romance-speaking areas so as to acquaint readers with their spiritual and intellectual heritage. Studia Romanica Posnaniensia welcomes both internationally recognized authors as well as young up-and-coming researchers from Poland and abroad. Editorial advisory board gathers Polish and foreign (Canadian, French, Spanish and Portuguese) researchers reputed for their extensive knowledge of above mentioned matters – literature, translation theory and linguistics.
 PDF  Guidelines for Authors PDF  APA_Style PDF  Instrukcje dla autorów
  PDF   Wzór pierwszej strony artykułu

Adres korespondencyjny:
Instytut Filologii Romańskiej UAM
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

To get to the article that interests you, you should first know the issue of the review in which the article appeared. Please click on the cover. You will be redirected to the website of the Repository Amur, where a list of articles from the desired number should be displayed. Then click on a title that interests you. After you find yourself on the webside of the article, just download the text by clicking on the “View / Open” button (if the page is shown in English), or the “Pobierz / Otwórz” button if the page is displayed in Polish.


 
  Studia Romanica  Posnaniensia XXXVIII/2
  Didactique intégrée des langues étrangères
  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2011
  ISBN 978-83-232-2335-1
  Redakcja naukowa: prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
  Recenzent: prof. KUL dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
     spis treści 
     streszczenie artykułów
 

 
  Studia Romanica  Posnaniensia XXXVIII/1
  Mariage, droit familial et littérature du Moyen Âge à l'Âge Classique
  Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2011
  ISBN 978-83-232-2279-8
  Redakcja naukowa: dr Anna Loba
  Recenzent: dr hab. Barbara Marczuk-Szwed
  spis treści
  streszczenie artykułów
 

 
  Studia Romanica  Posnaniensia XXXVII/2
  Wydawnictwo Naukowe UAM
   Poznań 2010
   ISBN 978-83-232-2189-0
   Recenzent: prof.dr hab. Paweł Matyaszewski 

  spis treści
  streszczenie artykułów
 
 

 
 Studia Romanica  Posnaniensia XXXVII/1
 Wydawnictwo Naukowe UAM
  Poznań 2010
  ISBN 978-83-232-2145-6
  Recenzent: prof.dr hab. Paweł Matyaszewski
 
  spis treści
  streszczenie artykułów
 
 
 


  Studia Romanica  Posnaniensia XXXVI
   Wydawnictwo Naukowe UAM
   Poznań 2009
   ISBN 978-83-232190-1-9

  
 spis treści

   streszczenie artykułów
 Studia Romanica Posnaniensia
Studia Romanica  Posnaniensia XXXV

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2008
ISBN 978-83-232190-1-9

  spis treści

  streszczenia artykułów


 Studia Romanica Posnaniensia Studia Romanica Posnaniensia XXXIV

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2007
ISBN 978-83-232174-7-3
ISSN 0137-2475

PDF spis treści

PDF streszczenia artykułów


Studia Romanica Posnaniensia Studia Romanica Posnaniensia XXXIII
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2006
ISBN 83-232-1643-6
ISSN 0137-2475

PDF spis treści

PDF streszczenie artykułów

 


Studia Romanica Posnaniensia Studia Romanica Posnaniensia XXXII
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2005
ISBN 83-232-1465-4
ISSN 0137-2475

PDF spis treści

PDF streszczenie artykułów

 


Studia Romanica Posnaniensia Studia Romanica Posnaniensia XXXI
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2004
ISBN 83-232-1353-4
ISSN 0137-2475

PDF spis treści

PDF streszczenie artykułu

 


Studia Romanica Posnaniensia Studia Romanica Posnaniensia XXX
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2003
ISBN 83-232-1270-8
ISSN 0137-2475