Strona główna
Studia za granicą Drukuj

Obowiązki koordynatora programu Erasmus w Instytucie Filologii Romańskiej pełni dr Jędrzej Pawlicki, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 Erasmus+ w Instytucie Filologii Romańskiej

1. Program Erasmus+ jest obsługiwany przez różne osoby z naszego Wydziału. Właściwe rozeznanie podziału kompetencji skróci czas załatwiania Twojej sprawy.
- W związku z rekrutacją, zatwierdzeniem programu zajęć (LA) w systemie USOSweb oraz podpisaniem wstępnej wersji karty ekwiwalencji przed wyjazdem skontaktuj się z instytutowym koordynatorem programu:
dr Jędrzej Pawlicki, 510A, Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
- W celu podpisania umowy, podania numeru konta walutowego i rozliczenia wyjazdu po powrocie kontaktuj się z wydziałową koordynatorką programu:
lic. Paulina Winkler, biuro 121B, Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
- W sprawie zatwierdzenia karty ekwiwalencji po powrocie kontaktuj się z zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych:
dr Leonor Sagermann Bustinza, 511A, Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
2. Niezależnie od tego, jakie zajęcia będziesz zaliczać po powrocie, jesteś zobowiązany zdobyć podczas pobytu na uczelni goszczącej min. 30 punktów ECTS. W systemie USOSweb będą zatwierdzane tylko programy zajęć obejmujące min. 30 punktów.
3. Wypełniając LA w systemie USOSweb koniecznie uzupełnij informację o liczbie punktów ECTS do zdobycia za dane zajęcia. Nazwy zajęć wpisuj w języku wykładowym.
4. Układając program zajęć, zwróć uwagę na to, jakie przedmioty będziesz musiał/musiała zaliczyć po powrocie. Nie rejestruj się na zajęcia w systemie USOSweb. Zrobisz to po powrocie tylko w związku z przedmiotami zaliczanymi po zakończeniu stypendium i niemającymi ekwiwalentu w IFRom. Do protokołu w systemie dopisze Cię koordynator USOSweb danej filologii po zaliczeniu danego przedmiotu.
5. Aby rozliczyć się z wyjazdu po powrocie, zanieś do wydziałowego biura programu (121B) następujące dokumenty: wydrukowane i podpisane przez zagranicznego koordynatora LA, kartę pobytu z uzupełnionymi datami, transkrypt ocen, kartę ekwiwalencji podpisaną przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych i dziekana, ankietę.
6. Zgodnie z decyzją Rady Instytutu nie ma możliwości przedłużenia pobytu zagranicą na cały rok akademicki. Jednak w ramach programu Erasmus+ dysponujesz kapitałem 12 miesięcy stypendium na każdym etapie studiów (licencjat, magisterium, doktorat). Oznacza to np., że na studiach licencjackich możesz wyjechać w semestrze letnim drugiego roku i semestrze zimowym trzeciego, a na studiach magisterskich w semestrze letnim pierwszego roku i semestrze zimowym drugiego (należy wtedy za każdym razem przystąpić do rekrutacji w systemie USOSweb).
7. Regulaminowe terminy wyjazdów:
- Drugi rok studiów licencjackich i pierwszy rok studiów magisterskich: semestr letni.
- Trzeci rok studiów licencjackich i drugi rok studiów magisterskich: semestr zimowy.
8. Po przybyciu na uczelnię goszczącą i ułożeniu ostatecznego LA skontaktuj się obowiązkowo z wykładowcami, których zajęć nie zaliczysz w ramach ekwiwalencji przedmiotów. Umożliwi to prowadzącym zlecenie Ci dodatkowych zadań w celu zaliczenia przedmiotu jeszcze przed powrotem z Erasmusa lub dopisanie Cię do listy uczestników egzaminu zdawanego w kraju po powrocie.
9. Rekrutacja na praktyki: w ustalonym w regulaminie rekrutacji praktyk terminie przynieś wymagane dokumenty do koordynatora instytutowego (wypełniony formularz kwalifikacyjny oraz Learning Agreement for Traineeships podpisane przez pracodawcę).

 Formularz kwalifikacyjny studia

 Formularz kwalifikacyjny praktykiPDF Regulamin praktykPDF  Regulamin studia PDF Application form (strony 3-4: formularz Transcript of Records, strona 5: LA)
PDF Formularz - konto polskie walutowe
PDF Potwierdzenie pobytu
PDF Transcript of work (dla studentów wyjeżdżających na praktyki; do wydrukowania na papierze firmowym instytucji przyjmującej)
PDF Karta ekwiwalencjiPDF Lista uczelni zagranicznych