Strona główna arrow Studenci arrow Studia podyplomowe
Studia podyplomowe Drukuj

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Hiszpańskiego

Informacja o rekrutacji 2018/2019 zostanie podana w późniejszym terminie.
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego

Rekrutacja 2018/2019

Termin składania lub przesyłania dokumentów: 4 października 2018 roku, wysyłka na adres dr Iwona Kasperska, Instytut Filologii Romańskiej UAM, Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań.

Wymagane dokumenty: wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe , kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (oryginał dyplomu do wglądu podczas egzaminu wstępnego, koniecznie podpisany przez absolwenta); CV; list motywacyjny; kopia dowodu uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 85,00 PLN (nr konta: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903; w tytule wpłaty prosimy uwzględnić nr subkonta: 840.40.75); 2 zdjęcia legitymacyjne. Dokumenty można przesłać na adres: Instytut Filologii Romańskiej UAM, Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań.

Egzamin wstępny odbędzie się 6 października 2018 roku w Collegium Novum UAM, al. Niepodległości 4, blok A, sala zostanie podana w późniejszym terminie, o godzinie 9.30. Egzamin polega na przetłumaczeniu tekstu z polskiego na francuski i z francuskiego na polski (2 godz. zegarowe) oraz z rozmowy kwalifikacyjnej (w języku francuskim) tuż po egzaminie pisemnym przed dwuosobową komisją.

Czesne: 3800,00 PLN (1900,00 PLN za semestr).


W okresie od 19.02.2018 do 18.08.2018 funkcję kierownika studiów pełni dr Małgorzata Czubińska, p. 325A, bud. A, Collegium Novum, al. Niepodległości 4, tel. 61 829 36 35, dyżur w piątki w godz. 11.00-13.00. E-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Opis studiów
Studia 2- semestralne, podyplomowe, płatne, zakończone egzaminem pisemnym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
Podstawy teorii tłumaczenia: typy tłumaczenia oraz strategie i techniki translacyjne – 15 godz. 
Tłumaczenie tekstów specjalistycznych: ekonomiczno-handlowych, prawniczych, turystycznych i in. oraz wprowadzenie do CAT (narzędzia tłumaczeniowe) – 45 godz.
Terminologia specjalistyczna (ekonomiczno-handlowa, prawnicza, turystyczna i in.) – 45 godz.
Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) – 30 godz.
Tłumaczenie ustne konsekutywne (konferencyjne i środowiskowe) – 30 godz.
Tłumaczenie ustne symultaniczne – 30 godz.
Tłumaczenie audiowizualne multimodalne i lokalizacja stron – 30 godz.
Tłumaczenie tekstów literackich –15 godz.

Łącznie 240 godzin zajęć

Forma zaliczenia zajęć i egzamin końcowy: obowiązuje system zaliczeń poszczególnych zajęć wg wymagań wykładowców prowadzących zajęcia, a pod koniec II semestru – egzamin z tłumaczenia pisemnego.
Termin i miejsce zajęć: soboty w godz. 9:00-16:30 i niedziele w godz. 10:00-14:45, w gmachu Collegium Novum.
 

 

 

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Włoskiego

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i są adresowane do osób posiadających kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy tłumacza zajmującego się przekładem pisemnym i ustnym tekstów z różnych dziedzin.

Sylwetka absolwenta

Czas trwania i tryb: 2 semestry (semestr zimowy 2016/17, semestr letni 2016/17), 240 godzin, 30 ECTS, tryb zaoczny, zajęcia w gmachu Collegium Novum. Studia zostaną uruchomione, gdy zgłosi się wymagana liczba słuchaczy.
Program obejmuje następujące przedmioty: Terminologia specjalistyczna (semestr zimowy), Tłumaczenie pisemne: tłumaczenie poświadczone i tłumaczenie tekstów specjalistycznych (semestr zimowy i letni, zajęcia obejmują: tłumaczenia  prawne i prawnicze, sądowe i notarialne, ekonomiczne, administracyjne, oświatowe i akademickie, naukowe, policyjne, medyczne, ubezpieczeniowe), Tłumaczenie ustne symultaniczne i konsekutywne (semestr zimowy i letni), Podstawy teorii tłumaczenia (semestr letni). Zajęcia prowadzą wyłącznie tłumacze przysięgli języka włoskiego.

Program studiów


Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Termin i miejsce składania dokumentów: do 30 września 2016 r.  w Sekretariacie Instytutu Filologii Romańskiej UAM, Collegium Novum, al. Niepodległości 4,61-874 Poznań, p. 524A. Dokumenty należy dostarczyć (przesłać pocztą lub złożyć osobiście) w zawiązanej białej teczce opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i adresem mejlowym i numerem telefonu Kandydata na zewnętrznej stronie teczki oraz z dopiskiem: Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Włoskiego.

Wymagane dokumenty
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony UAM )
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich, oryginał dyplomu do wglądu
- CV
- List motywacyjny

Egzamin wstępny w formie pisemnej – sprawdzający umiejętność tłumaczenia wybranych struktur gramatyczno-leksykalnych z języka polskiego na język włoski. Przyjęci zostają kandydaci, którzy uzyskają najwyższą punktację.

Limit miejsc: 25

Egzamin wstępny odbędzie się w Instytucie Filologii Romańskiej UAM 30.09.2016r.o godzinie 11.00,  Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań.
Czesne: 3800,00 PLN (1900,00 PLN za semestr)
Forma zaliczenia zajęć: obowiązuje system zaliczeń zajęć. Pod koniec II semestru egzamin pisemny  z przekładu.
Kierownik Studiów: dr Anna Godzich ( Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )

Plan zajęć w semestrze zimowym 2016/2017