Strona główna arrow Olimpiada Języka Francuskiego

Na stronie internetowej  http://www.ojf.org.pl/   można znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące Komitetu Organizacyjnego, regulaminu, zgłoszenia udziału, harmonogramu, programu i wymagań na wszystkich etapach.
 
 
 Finał XXXVI Olimpiady Języka Francuskiego

W dniach 14-16 marca 2013 w Instytucie Filologii Romańskiej odbędzie się finał XXVI Olimpiady Języka Francuskiego. Olimpiada ta organizowana jest już po raz czwarty przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce Prof-Europe, przy współpracy kilku głównych ośrodków romanistycznych w Polsce.
Etap finałowy Olimpiady objęty jest honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UAM, prof. Bronisława Marciniaka.
 
 
Etap finałowy XXXVII Olimpiady Języka Francuskiego – podsumowanie
 
Już po raz czwarty finał tegorocznej Olimpiady Języka Francuskiego zorganizowany został w Poznaniu, w dniach 13-15 marca 2014 r.
Jego organizatorami są Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce  Prof-Europe oraz Instytut Filologii Romańskiej UAM.
Egzaminy finałowe obejmują część pisemną i ustną: w prace komisji egzaminacyjnych zaangażowanych było blisko 20 pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Romańskiej.
W tegorocznej edycji konkursu podkreślić należy szeroki  udział szkół i młodzieży, co jest szczególnie istotne dla wzmocnienia pozycji nauczania j. francuskiego w szkołach. W zawodach finałowych uczestniczyło  62 licealistów z całej Polski: 20 najlepszych uzyskało tytuł laureata.
 Zawody zwieńczyło uroczyste ogłoszenie wyników, zaplanowane na 15 marca. Uroczystość zakończenia Olimpiady została poprowadzona w Auli Lubrańskiego w Collegium Minus. Uświetnili je swoją obecnością znakomici goście: prof. Jacek Witkoś, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; prof. Teresa Tomaszkiewicz, Dziekan Wydziału Neofilologii UAM i zarazem przewodnicząca Komitetu Honorowego Olimpiady J. Francuskiego; prof. Urszula Paprocka-Piotrowska, przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Języka Francuskiego oraz prof. Mirosław Loba, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej i członek Komitetu Honorowego. Obecni byli także przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce i Akademickiego Towarzystwa Romanistów  Polskich „Plejada”
Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady Języka Francuskiego dostępne są również na internetowej witrynie  www.ojf.org.pl .

XXXVIII Olimpiada Języka Francuskiego

Etap szkolny, listopad 2014

W Okręgu Poznańskim, który obejmuje swoim zasięgiem województwo wielkopolskie, a także część powiatów województw zachodniopomorskiego oraz lubuskiego, do zawodów szkolnych przystąpiło 157 uczniów szkół średnich.

Etap regionalny, styczeń 2015

W dniu 9 stycznia 2015 r. odbyły się w naszym Instytucie zawody okręgowe XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego. Zawody II stopnia składają się z testu pisemnego oraz egzaminu ustnego.

W Okręgu Poznańskim, w zawodach II stopnia wzięło udział 44 uczniów.

Do etapu finałowego zostało zakwalifikowanych 7 uczniów z naszego Okręgu.

Finał konkursu, marzec 2015

Zawody III stopnia odbędą się w dniach 12-14 marca 2015r. w Lublinie. Aktualne  informacje publikowane są na internetowej stronie Olimpiady: www.ojf.org.pl

XL Olimpiada Języka Francuskiego

Olimpiada Języka Francuskiego organizowana jest przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce Prof-Europe, przy współpracy głównych ośrodków romanistycznych.

Etap szkolny, listopad 2016

W Okręgu Poznańskim, który obejmuje swoim zasięgiem województwo wielkopolskie, a także część powiatów województw zachodniopomorskiego oraz lubuskiego, do zawodów szkolnych przystąpiło 150 uczniów szkół średnich (w tym 37 z klas dwujęzycznych).

Etap regionalny, styczeń 2017

W dniu 9 stycznia 2015 r. odbyły się w naszym Instytucie zawody okręgowe XL Olimpiady Języka Francuskiego. Zawody II stopnia składają się z testu pisemnego oraz egzaminu ustnego. Egzaminatorzy rekrutują się spośród pracowników Instytutu Filologii Romańskiej UAM.
W Okręgu Poznańskim, do zawodów II stopnia zakwalifikowało się 61 uczniów.

Finał konkursu,  marzec 2017

Zawody III stopnia odbędą się w dniach 16-18  marca 2017r. w Lublinie. Aktualne  informacje publikowane są na internetowej stronie Olimpiady: www.ojf.org.pl Przygotowała: Joanna Górecka