Strona główna arrow Publikacje arrow Archiwum
Archiwum Drukuj

okładka  Teresa Tomaszkiewicz

 Terminologia tłumaczenia

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 2004

 ISBN 83-232-1336-4

 

 

okładka  Wiesław Malinowski

 Le roman du symbolisme

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 2003

 ISBN 83-232-1259-7

 

 

okładka  Mirosław Loba

 Sujet et théorie littéraire en France après 1968

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 2003

 ISBN 83-232-1307-0

 

 

okładka  Armance Lauga, Florence Michelet

 Guide d'expression écrite française à l'usage des étudiants polonais

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 2003

 ISBN 83-232-1281-3

 

 

okładka Barbara Stawicka-Pirecka

 Exilio del discurso, discurso desde el exilio

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 2003

 ISBN 83-232-1260-0

 

 

okładka Beata Skotarek

 Categoría de la modalidad en espańol

 Wydawnictwo Ars Nowa

 Poznań 2003

 ISBN 83-87433-47-0

 

 

okładka  Marzena Blachowska-Szmigiel

 Comprendre et rédiger enfle niveau avancé

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 2002

 ISBN 83-232-1242-2

 

 

okładka Wiaczesław Nowikow, Jerzy Szałek

 Introducción a la fonología y la fonética espanolas

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 2001

 ISBN 83-232-1159-0

 

 

okładka Grażyna Vetulani

 Rzeczowniki predykatywne języka polskiego

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 2000

 ISBN 83-232-1003-9

 

 

okładka Tomasz Cychnerski

 Fleksja werbalna w języku rumuńskim, tom I. Podstawy fleksji werbalnej

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 1999

 ISBN 83-232-0895-6

 

 

okładka Tomasz Cychnerski

 Fleksja werbalna w języku rumuńskim, tom II. Modele koniugacyjne

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 1999

 ISBN 83-232-0895-6

 

 

okładka Weronika Wilczyńska

 Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego

 Wydawnictwo Naukowe PWN SA

 Warszawa-Poznań 1999

 ISBN 83-01-12975-1

 

 

okładka W. Wilczyńska, B. Rabiller

 Słownik pułapek językowych polsko-francuski

 Wydawnictwo Wiedza Powszechna

 Warszawa 1995

 ISBN 83-214-1060-X

 

 

okładka Weronika Wilczyńska

 Apprivoiser les articles et les temps

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 1994

 ISBN 83-232-0626-0

 

 

okładka Weronika Wilczyńska

 Introduction à la didactique du français langue étrangère

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 2003

 ISBN 83-901-302-0-3

 

 

okładka Weronika Wilczyńska

 La compréhension orale en langue étrangère en tant que construction du sens

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 1993

 ISBN 83-232-0500-0

 

 

okładka Jerzy Szałek, Eernesto Rivas Arévalo

 Hiszpański dla początkujących

 Wydawnictwo Europejska Szkoła Kształcenia Korespondecyjnego

 Poznań 1993

 ISBN 83-7234-020-X

 

 

okładka Weronika Wilczyńska

 La spécificité conceptuelle en français langue étrangère

 Wydawnictwo Naukowe UAM

 Poznań 1986