Uwaga Pracownicy i Studenci ! Drukuj
06.12.2018.
Z powodu awarii wody zajęcia w Collegium Novum dnia 6.12.2018r. zostają odwołane do godziny 12:00.

 
Uwaga Pracownicy i Studenci ! Drukuj
05.12.2018.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 48 / 2018 / 2019
Dziekana Wydziału Neofilologii UAM
dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie
godzin dziekańskich w budynku Novum
w dniu 5 grudnia b.r. (cały dzień)
w związku z awarią wody w budynku Collegium Novum
ustanawiam
godziny dziekańskie na Wydziale Neofilologii, w budynku Collegium Novum,
w dniu 5 grudnia 2018 roku,
wolne od zajęć dydaktycznych przez cały dzień.

Dziekan
Wydziału Neofilologii
Prof. UAM dr hab. Aldona Sopata