Rekrutacja 2017/2018 Drukuj
24.07.2017.
 REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA NA ROK 2017/18
ZAKOŃCZONA

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ODWOŁAŃ

Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie zostały przyjęte na studia na filologii hiszpańskiej, portugalskiej, romańskiej i włoskiej mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studenckich.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji i składa w Dziale Nauczania (pok. 25), ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.